Fachowa organizacja sympozium etap po etapie część 1

Debata lub kongres to wspaniałe wydarzenie wymagające umiejętności dobrego skoordynowania różnych aspektów planowania, tworzenia i organizowania zadań. Na początku jest wizja przedsięwzięcia. Droga do jej końca – bardzo długa, kręta i pełna przeszkód i niespodzianek. Tych finałowych nie da się uniknąć – można jednak być na nie gotowym.